ICT Competence Factory
Een andere kijk op competenties

Welkom bij ICT Competence FactoryCompetenties voor de digitale transformatie

We zitten midden in de digitale transformatie!

Privé betekend dit bijvoorbeeld ‘het internet van dingen’ (smart devices voor in en rond het huis). We zijn tegenwoordig met van alles connected (van thermostaten tot lampen, etc.) en voortdurend online via sociale media.

Zakelijk zijn we heel anders gaan werken, bijvoorbeeld met behulp van Agile technieken zoals Scrum. De ICT-organisatie werkt vanuit de Cloud en doet haar operationele werk met behulp van de DevOps methode.

Zowel privé als zakelijk wordt er een beroep gedaan op nieuwe competenties.

Iedereen moet nu over zogenaamde digitale skills beschikken. Dit zijn niet alleen  technische ICT-achtige hard-skills zoals het gebruiken van Microsoft 365 en veilig gebruik maken van het Internet, maar ook interpersoonlijke skills zoals samenwerken en creativiteit. 

Ook ICT-medewerkers moeten steeds meer over soft-skills beschikken zoals samenwerken (voor werken in Scrum en DevOps teams) en creativiteit (om snel goede oplossingen te kunnen vinden voor de klant).

Voordat organisaties keuzes kunnen maken wie het beste op welke plek (of zelfs branche) functioneert moet duidelijk zijn over welke talenten en competenties de medewerker beschikt.

Hier hebben wij onze visie en missie op afgestemd.


 

ICT Competence Factory (ICF) 

VISIE

Wij zien een toekomst voor ons waarin alle 45-plussers die moeten reskillen of upskillen om mee te kunnen komen in de digitale transformatie een nieuwe werkomgeving en rol vinden die het beste bij hun persoonlijke competenties past.

MISSIE

Om mensen te faciliteren bij het re- en upskillen slaan wij eerst een brug tussen de lijn en de HR afdeling met de combinatie van het ICT-competentieraamwerk e-CF en het HR-competentieraamwerk TMA. Zo ontstaat binnen de organisatie de juiste mindset om tijdens de digitale transformatie op positieve wijze om te gaan met zogenaamde verdwijn- en verschijnfuncties. De organisatie kan zo de disruptie, door nieuwe digitale fenomenen, van de business met in de nasleep de arbeidsmarkt  in het eigen voordeel ombuigen.

Hoe kunnen wij u met deze vraagstukken helpen.

Onze expertise ligt primair binnen de brede ICT-wereld, en samen met onze partners kunnen wij u een compleet scala aan diensten leveren. Diensten die gericht zijn op zowel de individuele ontwikkeling als ook de ontwikkeling van teams (bijvoorbeeld: Agile Scrum teams en DevOps teams).

  • Met ons ICF Performance Dashboard kunnen wij u ondersteunen bij matching van werknemers op doelprofielen en het vervolg: re- en upskilling voor het doelprofiel.
  • Met onze ICT-partner MIT Europe ontwikkelen wij moderne rolprofielen gebaseerd op zowel het European eCompetence framework (e-CF) als de Talenten Motivatie Analyse methode (TMA).
  • Met onze ICT-partner Vijfhart IT-Opleidingen kunnen wij opleidingstrajecten (om- en bijscholing) faciliteren. Dit gebeurt op basis van leerpaden voor de gewenste doelprofielen.
  • Met onze portalpartner Priman kunnen wij ook overheid-specifieke dashboards leveren (bv. voor competentietaal Rijk en het KWIV).

Ook voor niet ICT-organisaties en -afdelingen kunnen wij onze dienstverlening voor u beschikbaar maken.

  • Met onze TMA-partner HDLG groep kunnen wij ook ontwikkelingsvraagstukken in bijvoorbeeld de Zorg of Transport & Logistiek adresseren.

Het ICF Performance Dashboard

helpt u:

1. met het in kaart brengen van de persoonlijke talenten en competenties (individueel en van teams)

2. het op competentie-niveau valideren van functie- / rolprofielen, matching van kandidaten met deze profielen

3. Reskilling van medewerkers; dit is het matchen van een kandidaat op een profiel, waarbij het uitgangspunt is dat de kandidaat geen of weinig kennis heeft van of ervaring heeft met het gekozen functieprofiel

4. Upskilling van medewerkers; dit is het matchen van een kandidaat op basis van kennis en ervaring binnen de functie die hij/zij al uitvoert, maar waarin het doorgroeipotentieel duidelijk moet worden zodat de medewerker zich verder kan ontwikkelen (bv. van junior naar medior).

5. ontwikkeladvies en -coaching (individueel en van teams)

6. Wij meten tevens de digitale skills die noodzakelijk zijn voor de nieuwe rollen zoals Scrum master, DevOps engineers, Security, Data Science, Agile Architect, etc. 

Dit betreft:

soft-skills (interpersoonlijke- en teamcompetenties)

hard-skills (technisch-methodische competenties)

Kern van de door ons gebruikte methode: ICF Performance Dashboard vormen de volgende internationaal bewezen competentie-raamwerken:

  • De Talenten Motivatie Analyse Methode (TMA); 

    deze methode bevat 22 drijfveren, 44 talenten en 53 interpersoonlijke-, teamcompetenties en cognitieve capaciteiten. De TMT talentenanalyse brengt het persoonlijke landschap binnen dit kader in beeld. De Talentenanalyse is positief, niet veroordelend en biedt alle inzicht in de persoonlijke talenten en de beste carrièremogelijkheden..

  • Het Europese eCompetence Framework (e-CF);  dit competentieraamwerk bevat 40 technisch-methodische competenties die worden toegepast door professionals binnen het ICT-domein. Met e-CF wordt een gemeenschappelijke taal gebruikt voor vaardigheden, kennis en de 5 competentieniveaus. 

Ons ICF Performance Dashboard biedt voor uw organisatie één portal waarin beide bovenstaande modellen zijn samengebracht. Onder andere de volgende volgende oplossingen/rapportages. Kijk verder door op een van de buttons te klikken.

U werkt binnen het bedrijfsleven
U werkt binnen de Rijksoverheid