ICT Competence Factory
Een andere kijk op competenties 

Dienstenportfolio

klik op de afbeelding om deze te vergrotenDIENSTEN 1: Organisatieniveau

 

Naam Dienst

 

 

Korte beschrijving 

 

 

Resultaten

 

Gevalideerd Rolprofiel

Op basis van de door u opgeleverde bedrijfsinformatie zoals vacatures en functieomschrijvingen maken wij een modern profiel.

Samen met uw stakeholders selecteren we vervolgens de relevante hard- en soft-skills (met belangrijkheidsindeling) met bijbehorende gedragsvoorbeelden op diverse niveaus.

Methoden en technieken

  • Profieltemplate: Europese Norm E-Competence Framework v4 (e-CF)
  • Hard-skills: Europese  Norm e-CF
  • Soft-skills: TMA-methode (drijfveren- en talentenanalyse)

1- Gevalideerd rolprofiel/-functieprofiel.

U heeft nu een 'bedrijfsmeetlat' voor deze rol/functie die met behulp van gedragsmetingen talent performance management mogelijk maakt.

2- Bijbehorend profiel-leerpad

Op basis hiervan kunnen individuele leertrajecten worden opgezet.

3- Learning gap-analyse vragenlijst

Brengt de huidige kennis en certificaten in beeld.

DIENSTEN 2: individuele- en teamtalenten


 Naam Dienst

 


 Korte beschrijving 


 

Resultaten


Talent in beeld individueel

De TMA Talentenanalyse brengt 22 drijfveren, 53 competenties en 44 talenten in kaart.

De Talentenanalyse is positief, niet veroordelend en biedt alle inzicht in talenten en beste carrièremogelijkheden. 

Methoden en technieken

  • Soft-skills: TMA-methode (drijfveren- en talentenanalyse)

Proces
A- Korte online uitleg (Teams for business) - plm. 15 minuten
B- De kandidaat maakt de online analyse    - plm. 1 uur
C- Talentgesprek met professional (Teams for business) - plm. 1 uur

1-TMA-analyse

1 a- Persoonlijk TMA-Rapport

1b - Persoonlijk talenten- en competentiepaspoort

2- Talentgesprek met een gecertificeerd TMA-professional

Duiding rapport

Talent in beeld

Ons platform stelt ons in staat om groepen individuen als team te formeren en te koppelen aan hun gezamenlijke referentieprofiel. Op deze wijze kunnen zowel individuele- als groepsrapportages worden opgesteld.  De teamsessies duren één dagdeel per sessie. De kick-off (uitleg traject en maken TMA-analyse) is online.

Randvoorwaarde(n)

  • Er bestaat voor het team een Gevalideerd referentieprofiel (hard-skills & soft-skills); inclusief hard-skills vragenlijst

Proces
A- TMA-analyse; de resultaten worden tijdens de eerste teamsessie eerst individueel bekeken en daarna binnen het team gedeeld. (Team in Beeld)

B- Soft-skills interventie: 'Team in Beeld' en 'Op de Lijn'; drijfveren, talenten en competenties van het team

C- Hard-skills interventie: 'Vragenlijst en groepsstatistiek' en 'need-to have of nice-to-have' oefening

D- Schrijven actieplannen voor individuele- en teamontwikkeling

Dit traject kan worden gecombineerd met ontwikkelinstrumenten uit Diensten 3; het betreft ontwikkelmonitoring via de 360-graden voor soft-skills en de 360-graden voor hard-skills.

1-Talenten- en competentierapportages

1a - Persoonlijk TMA-Rapport

1b - Persoonlijk talenten- en competentiepaspoort

2-Groepsessies drijfveren, talenten en competenties (soft-skills)

2a - Groeps-talentensessie met twee gecertificeerde TMA-professionals; 'Team in beeld'

2b - Drijfveren- en talentengame met twee gecertificeerde TMA-professionals; 'Op de Lijn'

3-Groepssessies professionele (hard-)skills

3a - Inventarisatie hard-skills; certificaten, kennisgebieden

3b - Verdieping hard-skills; 'need-to have of nice-to-have' oefening

4-Ontwikkelplannen

Hard-skills, soft-skillsDIENSTEN 3: Transfer naar de organisatie: Talent Performance Management (TPM)

 

Naam Dienst

 

 

Korte beschrijving 

 

 

Resultaten

 

Kandidaatmatching

Het TMA-rapport wordt gematcht met het gewenst gedrag beschreven in het gevalideerde referentieprofielen. Een TMA-professional analyseert vervolgens of de 'laag scorende' competenties makkelijk ontwikkeld kunnen worden.

Toepassingsgebied(en)

  • Werving en selectie
  • De juiste persoon op de juiste plek (past de persoon in een rol/functie e/o team)

Randvoorwaarde(n)

  • Er bestaat voor het team een Gevalideerd referentieprofiel (hard-skills & soft-skills); inclusief hard-skills vragenlijst
  • De kandidaat beschikt over een persoonlijk TMA-rapport + Talenten- en competentiepaspoort
  • Beide onderdelen bevinden zich in hetzelfde portal

1-Profiel Match Rapport
2-Rapportage over ontwikkelbaarheid competenties

(Re-)Skilling


Bekwamen in de nieuwe rol/functie.

- Externe instroom nieuw (skilling)

- Interne doorstroom (Reskilling)

1-Hard-skill rapportages

1a - 360-graden competentierapport

2b - gap-analyse kennis en opleidingen

2-Soft-skill rapportages

2a - 360-graden competentierapport

2b - ontwikkeladviezen

3c - Performance Matrix rapport

Upskilling

Doorgroeien in rol/functie; van junior -naar- medio -naar- senior

- ontwikkelen nieuwe soft-skills voor meer senior rol/functie

- uitbreiden en verdiepen professionele skills

- ontwikkelen management skills


1-Hard-skill rapportages

1a - 360-graden competentierapport

2b - gap-analyse kennis en opleidingen

2-Soft-skill rapportages

2a - 360-graden competentierapport

2b - ontwikkeladviezen

3c - Performance Matrix rapport