ICT Competence Factory
Een andere kijk op competenties 

Methoden en technieken

Erkende methoden en technieken

Kern van de door ons gebruikte methode: ICF Performance Dashboard vormen de volgende internationaal bewezen competentie-raamwerken:

  • De Talenten Motivatie Analyse Methode (TMA);  KLIK OP DE LINK OM HET TMA-MODEL TE DOWNLOADEN 

    deze methode bevat 22 drijfveren, 44 talenten en 53 interpersoonlijke-, teamcompetenties en cognitieve capaciteiten. De TMT talentenanalyse brengt het persoonlijke landschap binnen dit kader in beeld. De Talentenanalyse is positief, niet veroordelend en biedt alle inzicht in de persoonlijke talenten en de beste carrièremogelijkheden..

  • Het Europese eCompetence Framework (e-CF);  dit competentieraamwerk bevat 40 technisch-methodische competenties die worden toegepast door professionals binnen het ICT-domein. Met e-CF wordt een gemeenschappelijke taal gebruikt voor vaardigheden, kennis en de 5 competentieniveaus.