ICT Competence Factory
Een andere kijk op competenties 

Specifieke invullingen van het ICF Performance Dashboard

Indien u werkt voor een, ICT-gerelateerde, organisatie binnen de Nederlands Rijksoverheid kunnen wij de volgende maatwerkimplementatie van ons portal leveren

Samen met onze portal-leverancier kunnen wij voor u een KWIV-portal aanleveren.

  • soft-skills raamwerk: Competentietaal Rijk/Competentiegids Rijk
  • hard-skills raamwerk: European E-Competence Framework (e-CF) - Nederlandstalig. Zoals beschreven in: Kwaliteiten Raamwerk Informatie Voorziening (KWIV). 


BEKIJK ONZE DIENSTENPORTFOLIO


Indien u werkt voor een (cloud) datacenter en gebruikt maakt van het DCOS-model kunnen wij de volgende maatwerkimplementatie van ons portal leveren

Samen met onze portal-leverancier kunnen wij voor u een DCCF-portal aanleveren.

  • soft-skills raamwerk: Talent Motivatie Analyse (TMA)
  • hard-skills raamwerk: EPI-DCCF (Data Center Competence Framework) gebaseerd op het European E-Competence Framework (e-CF).