ICT Competence Factory
Een andere kijk op competenties 

Wie zijn wij?

Als partners van de ICT Competence Factory hebben wij expertise opgebouwd vanuit heel diverse rollen: opleidings-breed (ontwerp, ontwikkeling en uitvoering), ICT lijnmanagement, en HR management en advies (loopbaanontwikkeling en -coaching). Door deze ervaringen zijn we bekend met de impact van technologische-ontwikkelingen op de klantgerichtheid, organisatie, processen en co mpetenties (zowel interpersoonlijk als technisch-methodisch). Deze ervaringen hebben we opgebouwd binnen diverse branches, zoals; Advies en consultancy, ICT, media en communicatie, Onderwijs en training, Vervoer en Zakelijke dienstverlening

Momenteel brengen wij onze ervaring samen als Learning & Development consultants binnen de brede wereld van de ICT en alle organisaties die geconfronteerd worden met de Digitale Transformatie. 

De rollen die u van ons kunt verwachten:

  • TMA-professional & TMA Team professional (alle aspecten van de TMA-methode, inclusief tooling en interventies, en partner solutions)
  • Expert advies en implementatie van het European E-Competence Framework (e-CF); en verwante raamwerken zoals het KWIV (Nederlandse Rijksoverheid) en EPI-DCCF (samen met onze partners)
  • Talent coaching

Ons team

René Lievens
Hans van den Bent


Voor meer detailinformatie verwijzen we graag naar onze LinkedIn profielen: 

Johannes W. van den Bent

 
René Werner Lievens